четвъртък, 23 февруари 2012 г.

Как да изберем адвокатска кантора за защита на интелектуална собственост?

Когато даден творец или компания търси специализирана адвокатска кантора за защита на интелектуална собственост трябва да вземе предвид много фактори преди да направи окончателния си избор. Всичко зависи от бюджета, който клиентът може да отдели за този аспект от дейността си. За големите играчи, компании разработващи нови продукти и услуги нещата са ясни – за защитата на инвестицията си те ще отделят значителен финансов ресурс и ще наемат адвокатска кантора с голям опит в тази област. По друг начин стоят нещата с отделния творец – обикновено за него опита и репутацията е от второстепенна важност, а на първо място е контролът върху разходите. Въпреки това без значение от финансовите възможности всеки създател на интелектуална собственост би имал полза от консултация в тази правна сфера от началния етап на създаването до окончателното завършване на своя проект.

 Световната практика показва, че адвокатските кантори тясно специализиране в областта на авторското право имат различна практика на заплащане на техните хонорари. Някои фирми предпочитат да получават почасово заплащане, докато други могат да оформят хонорара си като резултат от дадено окончателно решение на съдебен спор. Най-разпространената форма в България е почасовия хонорар. Когато клиента работи с голяма адвокатска кантора той има право да знае, точно кой адвокат работи по неговия въпрос и може да даде адекватни и компетентни отговори на въпросите до къде е стигнал случая. Освен това по този начин се създава и лична връзка, която кара конкретния юрист да полага повече усилия за успешното разрешаване на даден казус и благополучието на своя клиент. При първоначалните преговори с дадена адвокатска кантора се поинтересувайте и от таксите за абонаментно обслужване, което е от особена важност за авторските права, чието действие се простира в рамките на десетки години. Подобен абонамент намалява натоварването върху автора сам да следи дали някой не го ограбва, и му помага да се съсредоточи върху творческите си идеи.

Авторът на песни, статии, книги, стихове следва да потърсят за себе си адвокатска кантора, която да им помогне за проблемите, специфични за техния жанр. Композиторите, текстописците и поетите могат да искат съвети за това как да защитят авторските права върху своите току що създадени произведения. За да могат да черпят от плодовете на своя труд тези творци, трябва да се обърнат към адвокат, която да бъде подготвен и безкомпромисен срещу нарушителите, като с агресивните си действия накара останалите нарушители да се замислят дали си струва да откраднат даден обект на авторско право. За това избраната от клиента адвокатска кантора за защита на интелектуална собственост, трябва да разполага с юристи с богат опит, широки възгледи и възможности да окажат търсената помощ,както от малкия клиент така и от индустриалния гигант.