сряда, 30 май 2012 г.

Блог за правни съвети: Адвокатът по наказателно право

Блог за правни съвети: Адвокатът по наказателно право: Един наказателноправен адвокат осъществява защитата на своя клиент на две основни фази от съдебния процес – на фазата на предварителното п...

петък, 18 май 2012 г.

неделя, 13 май 2012 г.

За нуждата от опитен адвокат


Когато нещата са стигнали до съд, не трябва да се отнасяме немарливо към своята защита. Дори да сме уверени в себе си, не трябва да забравяме, че често в юридическата сфера не ни достигат знания, а също така и опит. За това и когато трябва да станем клиенти на съда нуждата от адвокат става очевидна. Само един опитен юрист, може да вникне във всички нюанси и може да предотврати или минимизира рисковете, които крие в себе си един съдебен процес.

За това и към избора на адвокат трябва да се подходи сериозно и с необходимото чувство за отговорност, защото от това може да зависи животът на човекът, който защитава своите законни права в съда. За това и трябва да се прецени в цялост наличната информация за качествата на отделните адвокати, които са специалисти в съответната правна област, в която е и нашия проблем. Не избирайте сляпо и от първия път. Направете списък с няколко юристи и вижте какви са отзивите за тях. Най-добрия вариант е да попитате свои познати, които са имали работа със съответния адвокат. Спрете избора си на тясно специализираните адвокати, които най-добре биха отреагирали на вашия проблем.

При избора на опитен адвокат не правете веднага избор отчитайки само цената на услугата. Понякога младите и не толкова опитни юристи умишлено завишават цената, за да си добавят тежест. Избирайки прекалено евтин адвокат освен, че рискувате да загубите делото може да се наложи да платите още веднъж на по-качествен и можещ юрист. Трябва да се обърне внимание на това как той смята да води делото. Оценете неговата реч, увереността, която излъчва, дали успява да преведе сложната юридическа терминология на езика на обикновения човек. И ако нямате разногласия по тези въпроси подпишете договора за правна помощ.

Човекът, който е изправен пред необходимостта да защитава своите права трябва да търси опитен и тясно профилиран адвокат, защото защитата пред съд е дейност изискваща специализирани знания и опит, а адвокатът е именно този професионалист, който може да помогне и да свърши работата качествено и в интерес на клиента.

вторник, 17 април 2012 г.

Отношенията между адвокат и клиент

Адвокатските услуги в наше време стават все по-необходими.  Но за да може един адвокат да оправдае напълно  очакванията на своя клиент той трябва да установи определени отношения между двете страни, които да доведат до доверие и възможност за пълноценна защита на интересите. Най-правилният път за установяване на ползотворни отношения това е партньорството. Това означава адвокатът да поеме задължението постоянно и в пълен обем да информира клиента за хода на неговото дело, проблемите и начините за решаването им. Защитникът следва подробно да разясни стратегията си за защита на интересите на своя клиент, както и да даде на клиента представа за слабите страни и пропуските на неговата защита и начините за тяхното отстраняване.

За да се породи обаче отношението на партньорство между адвокат и клиент последния трябва да има предвид някои изисквания. На първо място трябва да гарантира всички финансови условия на защитаващия го юрист или кантора още в началния етап на производството. Второ изискване е да се разяснят на адвоката всички, дори незначителни детайли, отнасящи се към делото . На следващо място е условието още преди срещата с един адвокат да се съберат копия на всички имащи отношение към делото документи. Противопоказно е клиентът на своя глава да се опитва да повлияе на изхода на съдебното дело без да се консултира преди това със своя защитник.

Самия адвокат, за да бъде в състояние да предложи качествена правна услуга е необходимо да се придържа към следните принципи. На първо място да се изучи от юридическа гледна точка в детайли конкретния казус. Да се разясни подробно на клиента какъв е прогнозния изход и вариантите за решаването му и да се обсъди дължимия адвокатски хонорар. Самостоятелно или с помощта на клиента да се съберат необходимите доказателства, за влизане в съдебно заседание. Грамотно да се изготви исковата молба или жалбата. Адвокатът трябва освен документацията да подготви и своя клиент, като му обясни как да се държи в съда и как и на кои въпроси да отговаря и на кои не. В съдебно заседание своевременно да взема решения, които да повлияят на хода на делото.  Един професионален адвокат трябва и да спазва станалите му известни факти по делото защото това е основно негово задължение към клиента залегнало в адвокатската етика. В случай, че делото не се развия в положителна насока за клиента неговия защитник следва да предприеме незабавни мерки за обжалването на решението на по-горна съдебна инстанция. И двете страни трябва да разбират добре, че и клиентът и адвокатът по време на съдебния процес не са обвързани само от парични отношения по повод предоставянето на правни услуги, а са преди всичко пълноправни партньори, свързани от взаимно доверие.

четвъртък, 5 април 2012 г.

Как правилно да изберем добър адвокат?

Често реалността ни задава въпроса: Къде да намерим добър, опитен адвокат, който да е професионалист в своята област? За съжаление този въпрос възниква почти винаги, когато човек вече и попаднал в беда и има съвсем малко време за да отговори на този въпрос, който е с особена тежест когато става въпрос за наказателно производство. В настоящата статия ще се постараем да отговорим на въпросите къде, как и какъв адвокат да изберем и какво категорично не трябва да правим.

Отношенията между клиент и адвокат са на първо място отношения на доверие. И докато за повечето стоки и услуги е ясно какво искаш и как да го получиш при проблемите от юридическо естество това далеч не е така.  Клиентът не може да бъде сигурен в това дали даден адвокат ще реши неговия проблем. При това ако нещата вземат негативна посока е много трудно да се прецени какво е довело до нея – некомпетентността на конкретния адвокат  или практическата невъзможност да се разреши самата ситуация. Най-важното в случая е, че грешките на адвоката не могат да се поправят в бъдеще. Пропуснатите срокове или бездействието по вина на адвокат не са основание за оправдаване на неговия клиент.

 Но да се върнем на въпроса къде да намерим качествен адвокат. На първо място потърсете сред своите познати, които преди това са ползвали услугите на даден юрист. На рекламите не следва да се доверявате повече, отколкото на живите хора, които познаваш и на които имаш доверие. Репутацията на адвокатите е един от основните стимули и цели в тяхната работа. Успешният  и добър адвокат винаги се интересува на първо място от своята репутация. Тя е гаранцията за неговата добросъвестност и професионализъм. За адвокатите с особена сила зависи поговорката, че през половината си живот човек работи за името си, а останалата половина то работи за него. За това и на първо място за добър юрист попитайте в най-близкото си обкръжение.

Ако обаче близките не Ви помогнат при избор на адвокат трябва да се обърнете към рекламата. Задължително разговаряйте с няколко юриста. Преди да направите своя избор се поинтересувайте за стажа на адвоката, неговата специализация и какво е мнението му по вашия проблем. Професионалния адвокат няма да ви откаже юридическа консултация по вашия казус, ще разкаже и за себе си, за успехите и неуспехите си. Повече данни за конкретния адвокат можете да намерите във форумите, официалните справочници и решенията по дела публикувани в интернет на страниците на съдилищата.

Когато се поинтересувате от неговото становище по Вашия случай имайте предвид, че истинския професионалист никога няма да ви обещае гарантиран успех, просто защото знае, че много фактори влияещи на процеса са извън неговите възможности. Не се доверявайте и на адвокат, който Ви е препоръчан от разследващ орган, или такъв свързан със съдията. Предположението, че такива адвокати могат да се договорят с „правилните” хора почти никога не се оправдават, а рискът подобен адвокат да защитава „чужди” интереси е значителен и често срещан в практиката.

За това и отговорът на въпросите къде, как и кой адвокат да изберем е сред първите проблеми които трябва да решим, за да получим качествена юридическа помощ. От това колко правилно сме избрали юристът, който ще ни защитава зависи в голяма степен и това дали проблемът ще се развие в положителна или отрицателна за нас посока.

четвъртък, 23 февруари 2012 г.

Как да изберем адвокатска кантора за защита на интелектуална собственост?

Когато даден творец или компания търси специализирана адвокатска кантора за защита на интелектуална собственост трябва да вземе предвид много фактори преди да направи окончателния си избор. Всичко зависи от бюджета, който клиентът може да отдели за този аспект от дейността си. За големите играчи, компании разработващи нови продукти и услуги нещата са ясни – за защитата на инвестицията си те ще отделят значителен финансов ресурс и ще наемат адвокатска кантора с голям опит в тази област. По друг начин стоят нещата с отделния творец – обикновено за него опита и репутацията е от второстепенна важност, а на първо място е контролът върху разходите. Въпреки това без значение от финансовите възможности всеки създател на интелектуална собственост би имал полза от консултация в тази правна сфера от началния етап на създаването до окончателното завършване на своя проект.

 Световната практика показва, че адвокатските кантори тясно специализиране в областта на авторското право имат различна практика на заплащане на техните хонорари. Някои фирми предпочитат да получават почасово заплащане, докато други могат да оформят хонорара си като резултат от дадено окончателно решение на съдебен спор. Най-разпространената форма в България е почасовия хонорар. Когато клиента работи с голяма адвокатска кантора той има право да знае, точно кой адвокат работи по неговия въпрос и може да даде адекватни и компетентни отговори на въпросите до къде е стигнал случая. Освен това по този начин се създава и лична връзка, която кара конкретния юрист да полага повече усилия за успешното разрешаване на даден казус и благополучието на своя клиент. При първоначалните преговори с дадена адвокатска кантора се поинтересувайте и от таксите за абонаментно обслужване, което е от особена важност за авторските права, чието действие се простира в рамките на десетки години. Подобен абонамент намалява натоварването върху автора сам да следи дали някой не го ограбва, и му помага да се съсредоточи върху творческите си идеи.

Авторът на песни, статии, книги, стихове следва да потърсят за себе си адвокатска кантора, която да им помогне за проблемите, специфични за техния жанр. Композиторите, текстописците и поетите могат да искат съвети за това как да защитят авторските права върху своите току що създадени произведения. За да могат да черпят от плодовете на своя труд тези творци, трябва да се обърнат към адвокат, която да бъде подготвен и безкомпромисен срещу нарушителите, като с агресивните си действия накара останалите нарушители да се замислят дали си струва да откраднат даден обект на авторско право. За това избраната от клиента адвокатска кантора за защита на интелектуална собственост, трябва да разполага с юристи с богат опит, широки възгледи и възможности да окажат търсената помощ,както от малкия клиент така и от индустриалния гигант.